Mikits Web-verden!

                                                                                                                                             16.01.15.

Startside
Om meg
Interesser
Biblioteket
Neidens opphav
Foto album
Lenker/Links

 

 
Hit Counter
Folk har
besøkt siden min!

Velkommen til mitt Web-område!

Hei, jeg heter Mikit Ivanowitz. Mitt opprinnelige hjemsted er Neiden i Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark, Nord-Norge. Jeg betrakter meg som den siste "skolt" i Norge. Kolasamene/skoltene er den egentlige urbefolkningen i Nord-Norge og på Kolahalvøya. På websiden min i "Biblioteket" finner du informasjon om dette.  

Biblioteket:

Målene for prosjekt "Utvikling av østsamisk museumskompetanse":

I "Biblioteket" finner du rapporter om kolasamenes/skolte- samenes /skoltenes kultur og historie. Det finnes en hel rekke eldre og nyere begreper dette UNIKE folket, men jeg bruker heretter bare skoltebegrepet. I tillegg til rapportene finnes det en diverse foredrag/innlegg, korrespondanse fra undertegnede til samisk institusjoner og norske myndigheter.

 

  Blant annet finner du min dokumentasjon av prosjektet "Utvikling av østsamisk museumskompetanse". Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Sametinget, skolteorganisa-sjonene og Sør-Varanger kommune.

  I ettertid ser undertegnede at prosjekt "Utvikling av østsamisk museumskompetanse" var et bedrag fra de samiske aktørene i Sametinget for å få fredet Skoltebyen. Mer om dette finner du i materialet, som er lagt i "Biblioteket".

Hovedmålet var å utdanne en person blant skoltene i Neiden til å lede prosjektarbeidet i forbindelse med oppbygging av et kultursenter- og museumsanlegg i Neiden.  Undertegnede ble tilsatt og hospiterte ved Tromsø museum, De Samiske Samlinger, Ajtte museum i Jokkmokk og Grenselandsmuseet i Sør-Varanger. Ved de ulike museene fikk undertegnede opplæring og samlet inn grunnleggende data for museums virksomhet. Etter hospiteringstiden laget undertegnede en rapport "Evaluering av prosjektet "Utvikling av østsamisk museumskompetanse". Undertegnede skulle trekke det beste ut av de ulike museene og lage et nytt konsept for et overnasjonalt kultursenter- og museumsanlegg for skoltene i regionen. Etter å ha gjennomført det toårige prosjektet ble undertegnede tilsatt som fagkonsulent ved Østsamisk museum, uten noe mandat. Dette var imot alle tidligere premisser i samarbeidet, idet undertegnede allerede var tilsatt som leder.  Jfr. diverse brev og rapporter i Biblioteket.

Her finner du link/lenke til mitt "Fotoalbum"

 

Ta en titt i mitt fotoalbum.

Klikk på bildet og ser med forstørret!

For å se bildene, klikk på koblingen her.

NB! Ved tilsetting av leder ved Østsamisk museum har Sametinget fraveket egne premisser ved tilsetninger til samiske institusjoner, der kultur- og områdetilhørighet er det helt sentrale. Jfr. Sverre Fjellheim, "Kulturell kompetanse og områdetilhørighet", Samien Sije, Snåsa 1991.

 

Området ble sist oppdatert 16.01.15.